10-12 Aylık Bebeklerde Gelişim

10. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Bebekler gelişimsel olarak, yürüme becerisi kazanmadan önce emeklemeye başlarlar. Emeklemeye başlayan bebek, vücudunu elleri ve dizleri üzerinde kaldırır, kol ve bacaklarını çapraz pozisyonda kullanarak ilerler. Bu durum on ve on birinci aylarda görülebilir. Her çocuğun gelişiminde bireysel farklılıklar olduğu için bazı bebeklerde emekleme görülmeyebilir. Dönerek ya da popo üstü kayarak da yer değişikliği yapabilirler. Bu dönemde eşyalara tutunarak ayağa kalkma ve ellerinden tutulduğunda yürüme çabası içine girerler. Gelişimsel olarak hazır olduğunda kendi başına yürüyebilecektir. Yürüme becerisi de emeklemede olduğu bireysel farklılıklardan dolayı on-on beş ay civarında görülebilir. Bu dönemde yavaş yavaş söylenilenleri anlamaya başladığından eline aldığı bir nesneyi istenen yere bırakma becerisi de gelişir.

Bilişsel gelişim

6.ayda gelişmeye başlayan derinlik algısı onuncu aydan itibaren gelişimini büyük oranda tamamlamaktadır. Derinlik algısı, bebeğinizi etrafındaki eşyalara çarpma ya da merdivenden düşme gibi kazalardan korumaktadır.

İnsanların seslerini ve kendi ismini duyduğunda tanıyabilen bebeğiniz bu aydan itibaren iki emir sözcüğüne tepki verebilir duruma gelmiştir. Hayır sözcüğünü anlar.

Etrafını tanıma çabasında olan bebeğiniz, elleriyle nesneleri inceler ve nesneleri dürter. Şekilli oyuncaklarına basit şekilleri yerleştirebilir. Aynı zamanda gıdıklandığında gülerek size tepki verir.

Bir önceki aylarda tabağını veya bardağını tanıyamayan bebeğiniz artık tabağının içinde tanıdık bir yiyecek varsa her ortamda kendi tabağını tanıyabilir hale gelmiştir. Bu gelişimi özelliği bir sonraki dönemi de içine almaktadır.

Dil gelişimi

Dil gelişiminde her yeni dönem diğer gelişim alanlarında olduğu gibi bir önceki dönemin tamamlayıcısıdır. Altıncı ve onuncu aylar dil gelişiminde “tekrarlı babıldama yada mırıldanma” dönemi olarak adlandırılır.

Bu dönemde bebeğiniz, bir önceki dönemde çıkarmış olduğu mırıldanma seslerini, ağız hareketlerini kontrol etmesine bağlı olarak,  hece tekrarlarına doğru geliştirir. Dört ve altıncı aylar arasında çıkarmış olduğu “Ba, be, da, de, ma, me” tek heceleri bu dönemde arka arkaya tekrarlayarak “ba-ba-ba, ma-ma-ma, de-de-de” gibi iki heceli sesler olarak çıkarmaya başlar. Babıldama tekrar ettikçe, daha çok ses çıkarır. Bebeğinizin çıkardığı bu sesler anlamlı değildir. Bebek tarafından çıkarılan bu seslerin etrafındaki kişiler tarafından da tekrar etmesi bebeğin hoşuna giderken aynı zamanda da konuşma kazanımı için destekleyicidir.

İşitme duyusunun ön plana çıktığı bu dönemler içinde bebeğinizin etrafında duyduğu sesler, heceler, sözcükler, konuşmalar ilgisini çeker. İnsan seslerine yada konuşmalarına ses çıkararak yanıt verir. Konuşmalardaki tonlamaları ayırt edebilir. Yani kızgınlık ve mutluluk seslerinin ayrımını yapabilir.

Tekrarlı babıldama döneminin son aylarını da kapsayan bu dönem “ses-sözcük dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde bebeğiniz sık sık babıldayarak yetişkinin konuşmasına benzeyen ses dizileri oluşturur. Bu dizilerin anlaşılamayan bir tonlaması olmakla birlikte ritmiktir. Bu yüzden çıkarılan sesler düz cümle yada soru cümlesine benzeyen acele mırıltılardır. Mırıldanmalar bebek için sözcük yerini tutmaktadır.

Bu dönemde bebeğiniz insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit eder. “ba-ba, De-de, Ma-ma” gibi. Aynı zamanda yeni söylenen sözcükleri de taklit etmeye başlar. Söylenilenleri anlamlandırmaya başlayarak “Baba nerde?” diye sorulduğunda aramak için başını çevirir. İsteklerinin karşılanması için işaret ya da sesleri kullanmaya başlar.

Karşılıklı oyun oynamaktan oldukça mutlu olan bebeğiniz bu dönemde, oyun oynarken güler ve yüksek sesle bağırır. (ce ee oyunu)

Sosyal duygusal gelişim

Bu dönemde bebeğinizde, benliğin oluşumuna bağlı olarak kıskançlık, öfke, küsme, sevinç gibi psikolojik ve sosyal tepkiler görülmektedir. Sevdikleri kişileri, anne-babayı ve oyuncaklarının paylaşmak istemez. Anne ya da babasının kucağında bulunan kardeşini, oradan uzaklaştıran, bir yaşıtının elinden oyuncağını almayı başaran on aylık bir çocuğun, bu başarılarını gururlu bir gülüşle noktaladıklarını gözlemleyebilirsiniz.

Onuncu ayında olan bebeğiniz sizden ve çevresindeki kişilerden ilgi aynı zamanda da arkadaşlık bekler. Çünkü birinci aydan onuncu aya kadar bebeğinizin sosyal gelişimde bir takım ilerlemeler görülmekte ise de sosyal gelişim esas olarak onuncu aydan sonra başlamaktadır.

 11. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Yürüme çabası bu dönemler içinde de devam eder ve artık ellerinden bırakılınca kısa süre ayakta durabilir. Etrafında bulunan eşyalara tutunarak sağa yada sola doğru yürümeye çalışır. İki elinden tutulduğunda yürür.

Küçük kaslarını rahatlıkla kullanabildiği bu aylarda  işaret parmağıyla istediği nesneyi gösterir ya da söyler.

Bilişsel gelişim

Bebeğinizde derinlik algısı, bir önceki döneme göre gelişimini tamamlamıştır. İki emir sözcüğüne tepki verme, elleriyle nesneleri inceleme, nesneleri dürtme bu dönemde de devam ederken;  tanıdığı bazı insanların, yerlerin ve nesnelerin isimlerini de bilir duruma gelmiştir.

Etrafını daha aktif olarak incelemeye başlayan bebeğinizin şekiller, boyutlar ve resimli kitaplar dikkatini çekmeye başlamıştır.

Dil gelişimi

Dokuz ay ve altı yaş aralığı dil ediniminde konuşma dönemidir. Bu dönem içinde dil edinimi belli aşamalar takip ederek kazanılmaktadır.

Tekrarlı babıldama döneminin son aylarını da kapsayan bu dönem “ses-sözcük dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde bebeğiniz sık sık babıldayarak yetişkinin konuşmasına benzeyen ses dizileri oluşturur. Bu dizilerin anlaşılamayan bir tonlaması olmakla birlikte ritmiktir. Bu yüzden çıkarılan sesler düz cümle yada soru cümlesine benzeyen acele mırıltılardır. Mırıldanmalar bebek için sözcük yerini tutmaktadır.

Bu dönemde bebeğiniz insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit eder. “ba-ba, De-de, Ma-ma” gibi. Aynı zamanda yeni söylenen sözcükleri de taklit etmeye başlar. Söylenilenleri anlamlandırmaya başlayarak “Baba nerde?” diye sorulduğunda aramak için başını çevirir. İsteklerinin karşılanması için işaret ya da sesleri kullanmaya başlar.

Karşılıklı oyun oynamaktan oldukça mutlu olan bebeğiniz bu dönemde, oyun oynarken güler ve yüksek sesle bağırır. (ce ee oyunu) 

Sosyal duygusal gelişim

Her geçen ay biraz daha kendinin farkında olmaya başlayan bebeğinizin sosyal ve duygusal gelişiminde ilerlemeler görülmektedir. Her yeni ayda var olan gelişimlerinin üzerine yenilerini ekleyerek gelişimi devam etmektedir. Çünkü her gelişim dönemi birbiri ile bağlantılıdır.

Bu ay içinde, bebeğiniz sizden yardım isteyebilir duruma gelmiştir. Yardım için eşyaları karşısındakine uzatır. Sizinle karşılıklı oyun oynamak ister. Bu dönemde en favori oyunu karşılıklı top yuvarlamaktır.

12. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Yürüme çabası bu dönemler içinde de devam eder ve artık ellerinden bırakılınca kısa süre ayakta durabilir. Etrafında bulunan eşyalara tutunarak sağa yada sola doğru yürümeye çalışır. İki elinden tutulduğunda yürür.

Küçük kaslarını rahatlıkla kullanabildiği bu aylarda  işaret parmağıyla istediği nesneyi gösterir ya da söyler.

Bilişsel gelişim

Bebeğinizin görüşü hemen hemen bir yetişkininki kadar net hale gelmiştir. Hızlı hareket eden nesneleri izleyebilir, izlerken kaybettiği şeyi arama davranışları gösterir.

Bu aydan itibaren verdiğiniz basit komutları bebeğiniz anlayabilir duruma gelmiştir. Elleriyle nesneleri inceleme, dürtme yerini artık; eline aldığı nesneleri okşamaya, nesnelere vurmaya ya da nesneleri evirip çevirmeye bırakır.

Sekizinci aydan itibaren nesnenin varlığına ilişkin düşünceleri netleşmeye başlayan bebekte, on ikinci aydan itibaren (on sekizinci ayıda içine alarak) nesneyi en son gördükleri yerde arama görülmektedir. Yani, topu bir örtünün altına koyduğumuzda örtüyü kaldırarak topu alabilir ancak topu örtünün altından alıp yastığın altına koyduğumuzda, topu hala örtünün altında aramaktadır. 

Dil gelişimi

Dokuz ay ve altı yaş aralığı dil ediniminde konuşma dönemidir. Bu dönem içinde dil edinimi belli aşamalar takip ederek kazanılmaktadır.

Tekrarlı babıldama döneminin son aylarını da kapsayan bu dönem “ses-sözcük dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde bebeğiniz sık sık babıldayarak yetişkinin konuşmasına benzeyen ses dizileri oluşturur. Bu dizilerin anlaşılamayan bir tonlaması olmakla birlikte ritmiktir. Bu yüzden çıkarılan sesler düz cümle yada soru cümlesine benzeyen acele mırıltılardır. Mırıldanmalar bebek için sözcük yerini tutmaktadır.

Bu dönemde bebeğiniz insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit eder. “ba-ba, De-de, Ma-ma” gibi. Aynı zamanda yeni söylenen sözcükleri de taklit etmeye başlar. Söylenilenleri anlamlandırmaya başlayarak “Baba nerde?” diye sorulduğunda aramak için başını çevirir. İsteklerinin karşılanması için işaret ya da sesleri kullanmaya başlar.

Karşılıklı oyun oynamaktan oldukça mutlu olan bebeğiniz bu dönemde, oyun oynarken güler ve yüksek sesle bağırır. (ce ee oyunu)

On ikinci ay konuşmanın başlangıcı olarak kabul edilebilir ve bu dönemde tek sözcük dönemi (12-18 ay) olarak adlandırılır. Bebeğiniz tek sözcük döneminde ilk anlamlı sözcüğünü söyler. İlk anlamlı sözcükleri “mama, dede, anne, bay bay” gibi bir iki heceden oluşur. Daha sonra “pisi pisi, hav hav” gibi sözcükleri de söylemeye başlar.

Sosyal duygusal gelişim

Altıncı ayda görülmeye başlayan özellikler bu ayda da görülmektedir. Bebeğiniz bu dönemde de yabancıların kucağına gitme istemez, yabancı birini görünce tedirgin olur ve ağlamaya başlar. Anneden ayrıldığında da ağlama davranışını göstermektedir.

Etrafındaki diğer insanların duygularına ilgi göstermeye başlar. Örneğin; annesi ağladığında o da ağlar. Başka çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır ve onların yanlarına gider.

00:00
00:00
Empty Playlist