7-9 Aylık Bebeklerde Gelişim

7. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

5 ve 6. Aylarda destekle oturan bebek bu dönemde artık desteksiz oturmaya başlar. Bebeğin yer değiştirme hareketleri bu ay içinde de devam eder. Küçük kas becerilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte eline verilen uygun büyüklükteki nesneyi artık avucuyla değil baş ve diğer parmaklarını kullanarak tutma becerisi gösterir. Bu beceri gelecek dönemlerde daha da gelişir.

Bilişsel gelişim

Renkli, karmaşık nesnelere bakmaktan hoşlanma, kendi ismini ve diğer insanların seslerini tanıma, karmaşık sesleri birbirinden ayırabilme bu dönemde de gelişerek devam etmektedir.

Bebeğiniz yedinci aydan itibaren duygusal ifadeleri algılamaya başlar. Bu gelişim onuncu aya kadar devam etmektedir. Duygusal ifadeleri algılamaya başlayan bebeğiniz, konuşan kişinin yüz ifadesiyle mutlu ve kızgın sesini birleştirebilir.

Dil gelişimi

Dil gelişiminde her yeni dönem diğer gelişim alanlarında olduğu gibi bir önceki dönemin tamamlayıcısıdır. Altıncı ve onuncu aylar dil gelişiminde “tekrarlı babıldama yada mırıldanma” dönemi olarak adlandırılır.

Bu dönemde bebeğiniz, bir önceki dönemde çıkarmış olduğu mırıldanma seslerini, ağız hareketlerini kontrol etmesine bağlı olarak,  hece tekrarlarına doğru geliştirir. Dört ve altıncı aylar arasında çıkarmış olduğu “Ba, be, da, de, ma, me” tek heceleri bu dönemde arka arkaya tekrarlayarak “ba-ba-ba, ma-ma-ma, de-de-de” gibi iki heceli sesler olarak çıkarmaya başlar. Babıldama tekrar ettikçe, daha çok ses çıkarır. Bebeğinizin çıkardığı bu sesler anlamlı değildir. Bebek tarafından çıkarılan bu seslerin etrafındaki kişiler tarafından da tekrar etmesi bebeğin hoşuna giderken aynı zamanda da konuşma kazanımı için destekleyicidir.

İşitme duyusunun ön plana çıktığı bu dönemler içinde bebeğinizin etrafında duyduğu sesler, heceler, sözcükler, konuşmalar ilgisini çeker. İnsan seslerine yada konuşmalarına ses çıkararak yanıt verir. Konuşmalardaki tonlamaları ayırt edebilir. Yani kızgınlık ve mutluluk seslerinin ayrımını yapabilir.

Sosyal duygusal gelişim

6.ayda başlayan bağlılık ilişkisi ile tanıdık ve güvendiği kişilerin yanında kalma isteği bu dönemde de devam etmektedir. Bu dönem içinde bebeğiniz sürekli birlikte olduğu kişiler ile ilgili şemalar geliştirmeye ve bu şemaların gelişmesiyle birlikte tanıdık olan ve olmayanları kişileri ayırt etmeye başlar. Şemasına uymayan kişiler bebeğinizde korku ve yabancı kaygısına yol açar. Bunun sonucunda da tanıdık olmayan kişilere karşı heyecan ve ağlama tepkileri göstermeye başlar.

Yedi aylık olan bebeğiniz artık gerçek anlamda birine bağlanmıştır. Bu bağlandığı kişi onun için özeldir. Bağlanılan kişi anne ya da annenin yerine geçen kişidir.

Bebeğiniz bu dönemden başlayarak yaklaşık olarak on ikinci aya kadar devam edecek olan yeni davranışlar göstermeye başlar. Aynadaki görüntüsüne gülerek, aynadaki görüntüsüne uzanmaya çalışır.

 8. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Bebek için dik durumda ayakta durabilme, denge kontrolü bakımından önemli bir gelişmedir. Bu gelişme, kas ve sinir sistemi kontrolünün kazanıldığının bir göstergesidir. Bebek, sekiz ve on ay civarında bir yere tutunarak ayakta kalabilir. Bir yere tutunarak ayakta kalma süresi artmaya başladığında etrafında bulunan eşyalardan yardım alarak ayağa kalkabilir. Zamanla daha az destek almaya başlar ve kısa sürelerle desteksiz olarak ayakta durmaya çalışır.

Baş ve işaret parmağını daha iyi kullanmaya başlayarak, verilen düğme büyüklüğündeki bir nesneyi tutabilir.

Bilişsel gelişim

Bu dönemde bebekler önceden öğrenmiş olduklarını kolayca koordineli bir şekilde birleştirebilir ve tekrar tekrar bu birleştirme işini yapar ve amaca yönelik davranışlar göstermeye başlar. Uzaktaki bir oyuncağa ulaşmak için emeklemeyi akıl edebilir. İki elinde iki şey tutarken üçüncüsüyle ilgilenebilir.

Önceki dönemlerdeki sahte taklit becerileri bu ay içerisinde anlamlı hale gelerek sizin yaptığınız hareketleri taklit etmeye başlarlar. Örneğin, bay bay diye el salladığınızda bebeğinizde bay bay diye el sallar.

Bebeğinizin nesnenin varlığının sürdürüldüğüne (nesne devamlılığı) ilişkin düşünceleri önceki dönemlere göre farklılaşmaya başlar. Oyuncağı gözünün önünde bir örtünün altına saklandığında, örtüyü kaldırıp oyuncağı arayabilir. Ancak oyuncak ilk saklanan yerden alınıp başka bir yere saklandığında, hala ilk saklanan yere bakma eğilimindedir.

Nesne kimliği özelliği;  nesne devamlılığı ve belleğe bağlı olarak bu dönemde bebeğinizde gelişmeye başlar. Yani bebekler nesneyi sadece bilinen tek bir ortamda tüm ipuçlarıyla bilerek tanıyabilirler. Örneğin, yemek saatinde kendi tabağını tanırken başka bir ortamda tanıyamayabilir. Kendi tabağı dışındakileri tabak olarak bilmez.

Dil gelişimi

Dil gelişiminde her yeni dönem diğer gelişim alanlarında olduğu gibi bir önceki dönemin tamamlayıcısıdır. Altıncı ve onuncu aylar dil gelişiminde “tekrarlı babıldama yada mırıldanma” dönemi olarak adlandırılır.

Bu dönemde bebeğiniz, bir önceki dönemde çıkarmış olduğu mırıldanma seslerini, ağız hareketlerini kontrol etmesine bağlı olarak,  hece tekrarlarına doğru geliştirir. Dört ve altıncı aylar arasında çıkarmış olduğu “Ba, be, da, de, ma, me” tek heceleri bu dönemde arka arkaya tekrarlayarak “ba-ba-ba, ma-ma-ma, de-de-de” gibi iki heceli sesler olarak çıkarmaya başlar. Babıldama tekrar ettikçe, daha çok ses çıkarır. Bebeğinizin çıkardığı bu sesler anlamlı değildir. Bebek tarafından çıkarılan bu seslerin etrafındaki kişiler tarafından da tekrar etmesi bebeğin hoşuna giderken aynı zamanda da konuşma kazanımı için destekleyicidir.

İşitme duyusunun ön plana çıktığı bu dönemler içinde bebeğinizin etrafında duyduğu sesler, heceler, sözcükler, konuşmalar ilgisini çeker. İnsan seslerine yada konuşmalarına ses çıkararak yanıt verir. Konuşmalardaki tonlamaları ayırt edebilir. Yani kızgınlık ve mutluluk seslerinin ayrımını yapabilir.

Sosyal duygusal gelişim

Bebeğinizdeki bağlılık ilişkisi bu dönemde de devam etmekte olup kendisini açıkça göstermektedir. Anneye olan ilgisi daha da artarak, annesinin yanından ayrılmasını istemez ve ayrılık korkusu yada kaygısı yaşamaya başlar. Bu korku bebeğiniz yirmi dört aylık oluncaya kadar devam etmektedir.

Bu aydan itibaren “ben” ve “başkası”   kavramları gelişmeye başlayarak, bebeğiniz iki kavramın ayrımını yapabilir duruma gelir. Örneğin; yüzünü saklayarak birden açar. Karşısında bulunan kişinin de aynı davranışı tekrarlamasından oldukça hoşlanır (cee oyunu gibi). Akranları ile olan ilişkilerinde gerginlik gözlenir. Akranlarına cansız bir varlıkmış gibi davranır. Onları itekler, elinde tuttuğunu gördüğü hoşuna giden bir nesneyi çekip alır. Oyuncaklarını tanımaya başlar.

  9. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Bir yere tutunarak ayakta durma bu dönemde de devam eder. Çünkü her dönem bir önceki dönemin tamamlayıcısı durumumdadır. Bu dönemde çocuk etrafında ilgi çekici nesneler gördüğünde bu nesneleri dönerek almaya çalışır. Yatar pozisyonda ise yardımla bazen de yardımsız olarak oturur duruma geçebilir. 

Bilişsel gelişim

Bu dönemde bebekler önceden öğrenmiş olduklarını kolayca koordineli bir şekilde birleştirebilir ve tekrar tekrar bu birleştirme işini yapar ve amaca yönelik davranışlar göstermeye başlar. Uzaktaki bir oyuncağa ulaşmak için emeklemeyi akıl edebilir. İki elinde iki şey tutarken üçüncüsüyle ilgilenebilir.

Önceki dönemlerdeki sahte taklit becerileri bu ay içerisinde anlamlı hale gelerek sizin yaptığınız hareketleri taklit etmeye başlarlar. Örneğin, bay bay diye el salladığınızda bebeğinizde bay bay diye el sallar.

Bebeğinizin nesnenin varlığının sürdürüldüğüne (nesne devamlılığı) ilişkin düşünceleri önceki dönemlere göre farklılaşmaya başlar. Oyuncağı gözünün önünde bir örtünün altına saklandığında, örtüyü kaldırıp oyuncağı arayabilir. Ancak oyuncak ilk saklanan yerden alınıp başka bir yere saklandığında, hala ilk saklanan yere bakma eğilimindedir.

Nesne kimliği özelliği;  nesne devamlılığı ve belleğe bağlı olarak bu dönemde bebeğinizde gelişmeye başlar. Yani bebekler nesneyi sadece bilinen tek bir ortamda tüm ipuçlarıyla bilerek tanıyabilirler. Örneğin, yemek saatinde kendi tabağını tanırken başka bir ortamda tanıyamayabilir. Kendi tabağı dışındakileri tabak olarak bilmez.

Dil gelişimi

Dil gelişiminde her yeni dönem diğer gelişim alanlarında olduğu gibi bir önceki dönemin tamamlayıcısıdır. Altıncı ve onuncu aylar dil gelişiminde “tekrarlı babıldama yada mırıldanma” dönemi olarak adlandırılır.

Bu dönemde bebeğiniz, bir önceki dönemde çıkarmış olduğu mırıldanma seslerini, ağız hareketlerini kontrol etmesine bağlı olarak,  hece tekrarlarına doğru geliştirir. Dört ve altıncı aylar arasında çıkarmış olduğu “Ba, be, da, de, ma, me” tek heceleri bu dönemde arka arkaya tekrarlayarak “ba-ba-ba, ma-ma-ma, de-de-de” gibi iki heceli sesler olarak çıkarmaya başlar. Babıldama tekrar ettikçe, daha çok ses çıkarır. Bebeğinizin çıkardığı bu sesler anlamlı değildir. Bebek tarafından çıkarılan bu seslerin etrafındaki kişiler tarafından da tekrar etmesi bebeğin hoşuna giderken aynı zamanda da konuşma kazanımı için destekleyicidir.

İşitme duyusunun ön plana çıktığı bu dönemler içinde bebeğinizin etrafında duyduğu sesler, heceler, sözcükler, konuşmalar ilgisini çeker. İnsan seslerine yada konuşmalarına ses çıkararak yanıt verir. Konuşmalardaki tonlamaları ayırt edebilir. Yani kızgınlık ve mutluluk seslerinin ayrımını yapabilir.

Dokuz ay ve altı yaş aralığı dil ediniminde konuşma dönemidir. Bu dönem içinde dil edinimi belli aşamalar takip ederek kazanılmaktadır.

Tekrarlı babıldama döneminin son aylarını da kapsayan bu dönem “ses-sözcük dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde bebeğiniz sık sık babıldayarak yetişkinin konuşmasına benzeyen ses dizileri oluşturur. Bu dizilerin anlaşılamayan bir tonlaması olmakla birlikte ritmiktir. Bu yüzden çıkarılan sesler düz cümle yada soru cümlesine benzeyen acele mırıltılardır. Mırıldanmalar bebek için sözcük yerini tutmaktadır.

Bu dönemde bebeğiniz insan seslerini bilinçli bir şekilde taklit eder. “ba-ba, De-de, Ma-ma” gibi. Aynı zamanda yeni söylenen sözcükleri de taklit etmeye başlar. Söylenilenleri anlamlandırmaya başlayarak “Baba nerde?” diye sorulduğunda aramak için başını çevirir. İsteklerinin karşılanması için işaret ya da sesleri kullanmaya başlar.

Karşılıklı oyun oynamaktan oldukça mutlu olan bebeğiniz bu dönemde, oyun oynarken güler ve yüksek sesle bağırır. (ce ee oyunu) 

Sosyal duygusal gelişim

Dokuzuncu aydan itibaren bebeğinizin iletişim becerileri gelişimi hız kazanmaya başlayarak yeni gelişim özellikleri görülmektedir.

Bebekler doğduklarında yüz ifadelerini taklit edebilme becerisine sahip olsalar bile büyüdükçe, yetişkin hareketlerini ve mimiklerini taklit etmeye başlarlar. Bu dönemden itibaren diğer kişilerin ses, jest ve davranışlarını taklit etme, yetişkinle birlikte oyuncaklarla oynama, oyuncağı elinden alındığında sinirlenme ve ağlama görülür. Bu davranış özellikleri bir sonraki dönemi yani onuncu ayıda içine almaktadır.

Bebeğiniz bu dönemden itibaren aile bireylerinin seslerini tanıyarak ayırmaya başlar. “Bak” denildiğinde gösterilen cismi takip edebilir ve dikkat çekmek için sesler çıkartır.

Önceki dönemlerde başlayan yüksek seslere karşı olan korkuları bu dönemde de görülmektedir. Elle tutamadığı soyut şeyler onun için korku kaynağıdır. Örneğin; çamaşır makinasının çıkardığı ses gibi. Sesin kaynağı gösterildiğinde yani ses ile nesne arasında ilişki kurduğunda korkusu da azalacaktır.

00:00
00:00
Empty Playlist
0
    0
    Sepetim
    Sepetin boş :(Alışverişe Devam Et
    WhatsApp Destek
    Whatsapp Destek