0-12 Aylık Bebeklerde İletişim

0-12 Ay Bebeklerde İletişim Özellikleri

Başkalarının arkadaşlığından hoşlanır.

Bebeğiniz, diğer insanların bulunmasına/varlığına yanıt/tepki verir. Bebeğinizin davranışları herhangi biri onlara yaklaştığında değişir. Örneğin; sakinleşebilir, susabilir, rahatlayabilir, nefes alıp verişi değişebilir veya dönebilir.

Bazı bebekler diğerlerinden daha hassas/duyarlı olabilir. Bu nedenle, bebeğinizin tepkilerine uyacak yumuşak ses, dokunuş ve diğer temas şekillerini kullanın.

İnsanların görünmesine yanıt verir.

Bebeğiniz, herhangi biri onun görme alanına girdiğinde, örneğin; gözlerini ona dikmek, ses çıkarmak, hareketlenmek veya sessizleşmek gibi tepkiler verir.

Bebeğinizin görme alanına girip çıkarak onun tepkilerini değerlendirin.

Bebeğiniz farklı pozisyonlardayken ve ortamda farklı aydınlatma seviyeleri varken bebeğinizin görüş mesafesine girip çıkmayı deneyin.

Dokunuşlara yanıt verir.

Bebeğiniz, dokunulduğunda, sakinleşme, sessizleşme, rahatlama gibi tepkiler verir.

Bebeğiniz bazı tür dokunuşları diğerlerinden daha fazla beğenebilir.

Okşama, hafif dokunuş, nazikçe bastırma, sürtünme gibi farklı tür dokunuşlar deneyin ve bebeğinizin farklı tepkiler verip vermediğine bakın.

Bebeğinizin vücudunun, ayağı, bacakları, boynu, çene gibi farklı bölümlerine dokunun. Bazen bebekler ellerine dokunulmasını kabul etmeyebilir ancak başka yerlerine dokunulmasından hoşlanır.

Bazı bebekler, dokunuşlara karşı çok hassastır; dokunma yoğunluğunuzu bebeğinizin kabul edebileceği seviyeye göre ayarlayın.

Değişik ses tonlarına yanıt verir.

Bebeğiniz, yumuşak/sert, mutlu/üzgün, yüksek/alçak gibi ses tonlarına ve hızlı/yavaş gibi ses hızlarına farklı tepkiler verir.

Bebekler, şarkı söyler gibi bir ses kullandığınızda size dikkat edebilirler.

Sesinizin tonunu ve hızını değiştirin ve farklı tepkiler verip vermediğine bakın.

Yumuşak ve teskin edici bir ses tonu kullandığınızda bebeğinizin sakinleşip sakinleşmediğine dikkat edin.

Yüz ifadelerine dikkat eder.

Bebeğiniz, siz gülümsediğinizde, güldüğünüzde, alnınızı kırıştırdığınızda, ağzınızı açtığınızda veya başka yüz ifadeleri takındığınızda yüzünüze daha uzun ve dikkatli bakar.

Yüz ifadelerinizi (mutlu, üzgün, şaşkın) değiştirin ve bebeğinizin farklı tepkiler verip vermediğine bakın. Farklı yüz ifadelerine farklı tepkiler verebilirler.

Ortak bir “konuşma” başlatabilmek için yüz ifadenizin hızını bebeğinizin tepkilerine göre ayarlamaya çalışın.

Yüz ifadelerini kopyalar/taklit eder.

Bebeğiniz, siz gülümsediğinizde, güldüğünüzde, alnınızı kırıştırdığınızı, ağzınızı açtığınızda veya başka yüz ifadeleri takındığınızda sizi taklit eder.

Değişik yüz ifadeleri takının. Örneğin; dilinizi çıkarın, ağzınızı veya gözlerinizi kocaman açın ve bebeğinizin taklit edip etmediğine bakın.

Bebeğiniz sizi taklit ettiğinde ne kadar memnun olduğunuzu gösterin ve bunu hızlıca yaptığınızdan emin olun.

Yaptığı herhangi bir şeyi taklit ettiğinizde tepki verir.

Bebeğiniz, onun çıkardığı bir sesi veya yaptığı bir hareketi taklit ettiğinizde tepki verir.

Bebeğinizin çıkardığı bir sesi veya yaptığı bir hareketi taklit edin ve bebeğinizin tepki verip vermediğine bakın. Bebeğiniz tepkisini hemen vermelidir.

Bebeğiniz tepki verdiğinde ne kadar memnun olduğunuzu gösterin ve bunu hızlıca yaptığınızdan emin olun. 

Dokunuşunuz ile rahatlar.

Bebeğiniz mutsuz/huzursuz olduğunda yumuşak bir dokunuş veya kucaklama onu sakinleştirir/ yatıştırır/teskin eder.

Bebeğinizi değişik şekillerde rahatlatmaya çalışın. Örneğin; bebeğinizin yüzünü, kollarını veya karnını okşayın veya onu kucaklayın.

Bebeklerin kendilerini en rahat hissettikleri durumlar birbirinden farklıdır. Bebeğiniz için hangi durumun en uygun olduğunu anlamaya çalışın.

İnsanların yüzleri ile rahatlar.

Bebeğiniz mutsuz/huzursuz olduğunda bir insanın yüzünü görmesi onu sakinleştirir.

Bebeğiniz sıkıntılı olduğunda yüzünüzü onun görüş alanına getirin ve gülümseyin. Davranışlarda herhangi bir değişim olup olmadığına bakın. Örneğin; üzüntüsünün veya ağlamasının azalıp azalmadığına, hareketlerinin daha rahat olup olmadığına bakın.

Bebeklerin kendilerini en rahat hissettikleri durumlar birbirinden farklıdır. Bebeğiniz için hangi durumun en uygun olduğunu anlamaya çalışın.

Sizinle göz kontağı kurar.                                                  

Bebeğinize baktığınızda o da size bakar ve bakışını sürdürür.

Görüş açısı kısıtlı olan bebekler dikkatinizi başka şekillerde (yüzünüze, dudaklarınıza, boğazınıza dokunarak) çekmeye çalışır.

Yüzünüzü, bebeğinizin yüzünden 30-40 cm (12-20 inç) uzağa getirin. Yüzünüze bakması için bebeğinize gülümseyin. Bakışınızı (gülümsemenizi) yakalayıp yakalamadığına ve size bakmayı ne kadar sürdürdüğüne dikkat edin.

Yüz hatlarınızın karşıtlığını vurgulamak için kalın çerçeveli gözlükler takın, göz makyajı yapın veya ruj sürün.

İnsanlara gülümser.

Etrafında insanlar olduğunda bebeğiniz insanlara gülümser.

Gülümsemek, bir yanıttan/tepkiden daha fazlasıdır; düşünme ve anlayışın/algılayışın derecesini gösterir.

Bebeğinizin gülümsemesi için değişik şeyler deneyin; ona gülümseyin, hafifçe okşayın, “ce-ee” deyin, oyuncaklar gösterin.

Bebeğinizin bunlardan farklı olarak nelere gülümsediğini fark edin ve bu nesneleri daha fazla kullanın veya bu hareketleri daha sık yapın.

Size “sokulmaktan” hoşlanır.

Bebeğinizi  tuttuğunuzda, size “sokulur” ve kendi vücudunu sizinkine uydurur.

Bundan fiziksel ve duygusal haz alır.

Bazı bebekler, bunu yaparken güvenlik ve rahatlık için, bacaklarını bir top haline getirebilirler.

Değişik pozisyonlar deneyin. Örneğin; kucağınızda, göğsünüzde, omzunuzda.

Bebeklerin kendilerini en rahat hissettikleri durumlar birbirinden farklıdır. Bebeğiniz için hangi durumun en uygun olduğunu anlamaya çalışın.

Sizinle etkileşim başlatır.

Birlikte olduğunuzda bebeğiniz bir şekilde sizinle etkileşim başlatır. Örneğin; ses çıkarır veya size ulaşmaya çalışır.

Bebeğinizin sizinle etkileşim başlatmak için hangi sesleri veya hareketleri kullandığına ve bunların her zaman aynı olup olmadığına dikkat edin. Bu, bebeğinizin sizinle iletişime geçmek istediğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bebeğinizin çabalarının başarılı olduğunu, onun çıkardığı sesleri taklit ederek veya vücudunun hareket ettirdiği bölümlerine dokunarak gösterin.

Sizi tanır ve en çok size duyarlıdır.                                        

Bebeğiniz sizi tanıdığını belli eden işaretler gösterir. Örneğin; çevrede pek çok insan varken diğer insanlardan çok sizin olduğunuz tarafa doğru döner veya sizin sesinize diğer insanların seslerinden daha çok tepki verir.

Odaya geri geldiğinizde bebeğiniz sizi bir şekilde “selamlar”.

Onun etrafında olmanızdan hoşlanır/heyecanlanır, kol ve bacak hareketleri artar.

Çevrede başka insanlar varken konuşun ve bebeğinizin sizin sesinize daha çok dikkat edip etmediğine/önem verip vermediğine bakın.

Bebeğinizin ilgisi başkasının üzerinde iken sizin sesinize tepki verip vermediğine bakın.

Bebekler birincil bakım verenine gösterdikleri bu tarz tepkileri, onlarla çok vakit geçiren diğer insanlara da gösterebilir.

Sallandığında sakinleşir.

Üzgün olduklarında, sağa sola doğru sallanmak onları yatıştırır.

Bebeğinizin hangisini daha çok beğendiğini anlayabilmek için onu farklı şekillerde sallayın. Bazı bebekler, bir yandan bir yana sallanmaktan ziyade aşağı yukarı sallanmaktan hoşlanırlar. Bazı bebekler, güçlü sallanmaktan hoşlanırken bazıları daha nazik sallanmaktan hoşlanır.

Bebeklerin kendilerini en rahat hissettikleri durumlar birbirinden farklıdır. Bebeğiniz için hangi durumun en uygun olduğunu anlamaya çalışın.

Etkileşim boyunca göz kontağını sürdürür.

Dikkatinizi birbirinize verdiğinizde, bebeğinizin bakışları size odaklıdır.

Bebeğinizin başkalarıyla ilişki kurmayı öğrenebilmesi için göz kontağını sürdürebilmesi önemlidir.

Görüş açısı kısıtlı olan bebekler dikkatinizi başka şekillerde (yüzünüze, dudaklarınıza, boğazınıza dokunarak) çekmeye çalışır.

Farklı durumlarda göz kontağını sürdürmesini sağlayın; siz onunla konuşurken, siz ona şarkı söylerken, siz ona gülümserken veya çevrede onun dikkatini dağıtacak başka şeyler varken. Bebekler bazı durumlara, diğerlerine kıyasla daha duyarlı olabilir.

Yetişkinin yüzünü inceler.

Bebeğiniz yüzünüzün farklı bölgelerine dokunur, okşar.Bebeğiniz rastgele dokunur veya sistemli bir şekilde inceler.İncelerken dikkatle bakabilir veya gözünü kapatabilir veya yüzünü yana çevirebilir.

Çoğu bebek nesneleri incelemeden önce yüzleri inceler.

Mümkünse bebeğinizle göz kontağı kurun ve onun yüz ifadelerini taklit edin.

Bebeğinizin, yüzünüzü incelemesi için zaman tanıyın. Onun elini çekmeniz gerekirse (örneğin elini gözünüze sokuyorsa), korkmamaları veya heyecanlanmamaları için bunu sakince ve sessizce yapın.

Abartılı ağız hareketleri ile konuşun, şarkı söyleyin veya başka sesler çıkarın. Eğer bebeğiniz buna ilgi gösteriyorsa, titreşimi hissedebilmesi için onun elini veya ayağını gırtlağınıza koyun.

Bebeğiniz sizin yüzünüzü hissediyorken sesler çıkarıyorsa, siz de bu sesleri taklit edin.

Bebeğiniz yüzünüze dokunurken, yüzünüzün bölümünün adını söyleyin.

Diğer insanların duygularına duygusal tepkiler gösterir.

Bebeğiniz bir insan güldüğünde güler veya biri üzüldüğünde veya ağladığında üzülür.

Bebeğiniz üzgünse önce ilgili bir ses tonu, sonra mutlu bir ses tonu ile konuşun. Bu, onun duygularını anlayabildiğinizi ve mutlu edebileceğinizi gösterir.

Bebeğinize neler hissettiğinizden ve onun neler hissettiğinden bahsedin. Örneğin “Daha iyi ya da anne bugün biraz yorgun hissediyor”.

Bebeğinizin etrafında başkaları varken neler olduğunu dikkatle izleyin. Örneğin; başka bir bebek ağlarken veya gülerken, bunun hakkında yorum yapın “Yazık, Murat düştü”.

Güler ve agular.

Bebeğiniz, oyunlara veya ce-ee gibi küçük sürprizlere gülerek veya agulayarak keyifle yanıt verir.

Abartılı bir şekilde söyleyebileceğiniz ilginç ritimli şarkı veya çocuk şiirini söylemeyi deneyin.

“Bu küçük tavşancık” gibi el ve ayak parmakları ile oynanan oyunları ve tekerlemeleri deneyin.

Hafif gıdıklamalar eğlenceli olabilir, ancak bazı bebekler bunu aşırı uyarıcı bulabilir ve üzülebilir.

Kucağa alınmayı sever.

Bebeğiniz, kucağa alınmaya değişik şekillerde yanıt verebilir. Örneğin; rahatlayabilir, gülümseyebilir, yüzünüze bakabilir veya teninizi okşayabilir.

Bebeğinizi farklı şekillerde kucaklayın. Örneğin; gevşek bir şekilde kucağınızda veya kollarınızla sıkıca onu sararak. Hangi duruma daha duyarlı olduğuna bakın. Farklı durumlara değişik tepkiler verebilir.

 

 

 

 

 

00:00
00:00
Empty Playlist
0
    0
    Sepetim
    Sepetin boş :(Alışverişe Devam Et
    WhatsApp Destek
    Whatsapp Destek