19-21 Aylık Bebeklerde Gelişim

19. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Bu dönemde çocuğunuz hareket yetenekleri gelişerek devam etmektedir. Bu dönemde gösterilen özellikler 21. Ayıda içine alarak devam etmektedir.

Geri geri ya da yan yan yürüyüş denemelerinden, merdivenleri inip çıkmaya çalışmaktan, yerlerde yuvarlanmaktan hoşlanır. 4 küple kule yapabilir, kitap sayfalarını kendisi çevirmeye başlar, bardaktan rahatlıkla su içebilir.

Çocuğunuz uzunca bir süredir elleriyle çeşitli objeleri kavrama, sıkma ve geri bırakma egzersizleri yapmaktaydı. Bu aydan itibaren bu çalışmalarının sonuçlarını fark etmeye başlarsınız. Tek eliyle bir kap tutarken öbür eliyle küçük objeleri bu kaba doldurup sonra kabı boşaltabilir. Eline aldığı bir kalemle çizim denemeleri yapmaya başlayabilir. Sadece çok basit ve fazla başarılı olmayan birkaç çizgi ya da daire çizse bile, bu çocuğunuz için aslında büyük bir gelişimdir. Çünkü basit bir çizgiyi oluşturmak bile çocuğunuzun kalemi kavrama ve tutma, el-göz koordinasyonunu kurma ve hayal gücünü kullanma yeteneklerini geliştirdiğinin bir göstergesidir.

Bu dönemde çocuklar yetişkinleri taklit etme eğiliminde oldukları için, büyük ihtimalle küçüğünüz ev içinde yaptığınız bütün aktiviteleri gözlemleyip, bu aktivitelere dahil olmak isteyecektir (Sizinle birlikte yatakları düzeltmek, elektrik süpürgesini kullanmak, çamaşırları makineye doldurmak, bulaşık makinesini boşaltmak gibi). Bu gelişim özellikleri ileriki dönemlerde de daha da gelişerek devam etmektedir.

Bilişsel gelişim

19 aylık olan çocuğunuzun zihinsel fonksiyonları aratarak devam etmektedir. Sembollerle, simgelerle düşünebilmeyi başarırlar. Olayları artık zihinlerinde hayal edebilirler ve olay hakkında düşünebilirler. Olayların sebeplerini, sonuçlarını, etkilerini az da olsa anlayabildikleri için, problem çözmede, deneme yanılma yolunu kullanırlar. Zihninden deneme yanılma yapar. Zihinsel semboller sayesinde aklıyla çözüm yollarını bulur, zihninden seçenekleri değerlendirir ve o anda kendisini amaçladığı sonuca götürecek yeni yollar keşfeder. Örneğin, yüksekte duran oyuncağını alabilmek için üst üste koyduğu yastıkların üstüne çıkar ve oyuncağına ulaşmaya çalışır.

Bu ay içinde etrafındaki eşyalara meraklı olan çocuğunuz birbirine benzer nesneleri bir araya getirmeye başlar. 18 . Ayda vücudunun iki parçasını gösterebilirken artık vücudunun 3-4 parçasını gösterebilir duruma gelmiştir.

Dil gelişimi

Bu aylar çocukların dil gelişiminde “iki sözcüklü ifade dönemi yada telgrafik konuşma” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem 18. Aydan sonra görülmeye başlayarak 24. Ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Çocukların kelime hazinesi bu dönemden itibaren hızla artmaya başlar. Sözcüklerin birbirleri ile olan ilişkilerini kavrarlar. Sözcükleri bir araya getirerek, farklı anlamları ifade etmeye çalışırlar. Sadece isim ve fiil bileşimi cümleler kullanırlar. Yani edat, zarf, sıfat gibi sözcük gruplarının kullanılmadığı cümleler vardır. Konuşmaları hızlı bir akıcılık içindedir.

Bu dönemde “Anne, mama” “Hepsi bitti” (yemeğim bitti, dışarı çıkmak istiyorum), “Araba gider”, “Anne atta” gibi birçok bileşimi kullandıkları görülür. Kullanılan bu iki sözcüklü cümlelerde genellikle çocuklar, vurgu kullanmaktadırlar.

18.ay civarında çocuklar 3-50 sözcük bilgisine sahip iken, 24 ay civarında ise 50 üzerinde sözcük bilgisine olabilirler. Bu rakam çocuklardaki bireysel farklılıklardan dolayı artar veya azalabilir.

Bu aylar içinde çocuklar ses taklitleri yapma, kitaplardaki resimleri göstererek isimlerini söyleme, basit sorulara cevaplar verme (Bu ne?) gibi gelişim özellikleri de göstermektedirler.

Sosyal duygusal gelişim

19 aylık olan çocuğunuz sürekli olarak siz gözlemleyerek yaptıklarınızı taklit etme eğilimindedirler. Örneğin, bulaşık ya da çamaşır makinesini doldururken, boşaltırken size yardım etmek için ısrar edebilirler. Oyunla iş arasındaki farkı ayırt edemedikleri için ağırlığından fazla işleri kendileri yapmak isterler.

Bu dönemde hem kendi başlarına hareket etmek hem de sizin denetiminiz altında olmayı isterler. Çocuğunuzun etrafını daha iyi tanıması için bağımsız davranışlar göstermesi için güvenlikli ortamlar yaratabilirsiniz.

20. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

Bu dönemde çocuğunuz, geri geri ya da yan yan yürüyebilir, eline verilen topu karşısındakine havadan atabilir, 4 küple kule yapabilir, kitap sayfalarını kendisi çevirmeye başlar, bardaktan rahatlıkla su içebilir, tek eliyle bir kap tutarken öbür eliyle küçük objeleri bu kaba doldurup sonra kabı boşaltabilir, basit çizim denemeleri yapabilir, merdivenlerden önce birinin yardımıyla sonra kendi başına inip çıkabilir. Aynı zamanda kaşık çatal tutarak kendi kendisini besleyebilir ancak çoğu zaman elleriyle yemeyi tercih eder.

Bilişsel gelişim

Olayları zihinde canlandırma, karşılaştığı problem durumlarına çözüm bulmak için zihinsel kombinasyonlar yapabilme bu ay içinde de devam etmektedir. Aynı zamanda birbiriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirebilme, basit sınıflamalar yapabilme, şekilleri ve renkleri ayırt edebilme gibi gelişim özellikleri de görülmeye başlar.

Dil gelişimi

Bu aylar çocukların dil gelişiminde “iki sözcüklü ifade dönemi yada telgrafik konuşma” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem 18. Aydan sonra görülmeye başlayarak 24. Ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Çocukların kelime hazinesi bu dönemden itibaren hızla artmaya başlar. Sözcüklerin birbirleri ile olan ilişkilerini kavrarlar. Sözcükleri bir araya getirerek, farklı anlamları ifade etmeye çalışırlar. Sadece isim ve fiil bileşimi cümleler kullanırlar. Yani edat, zarf, sıfat gibi sözcük gruplaının kullanılmadığı cümleler vardır. Konuşmaları hızlı bir akıcılık içindedir.

Bu dönemde “Anne, mama” “Hepsi bitti” (yemeğim bitti, dışarı çıkmak istiyorum), “Araba gider”, “Anne atta” gibi birçok bileşimi kullandıkları görülür. Kullanılan bu iki sözcüklü cümlelerde genellikle çocuklar, vurgu kullanmaktadırlar.

18.ay civarında çocuklar 3-50 sözcük bilgisine sahip iken, 24 ay civarında ise 50 üzerinde sözcük bilgisine olabilirler. Bu rakam çocuklardaki bireysel farklılıklardan dolayı artar veya azalabilir.

Bu aylar içinde çocuklar ses taklitleri yapma, kitaplardaki resimleri göstererek isimlerini söyleme, basit sorulara cevaplar verme (Bu ne?) gibi gelişim özellikleri de göstermektedirler.

Sosyal duygusal gelişim

Bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de sürekli olarak sizi gözlemleme ve yaptıklarınızı taklit etme eğilimindedirler. Sizin ayakkabılarınızı, şapkanızı, elbisenizi giyerken onları görebilirsiniz. Ev işlerinde size yardım etmeye devam eder, çamaşır makinesini doldurur, alışveriş poşetlerini çözer ve boşaltır, mutfağa yerleştirir. Bunları sizin yardımınız olmadan yapmak isterler.

21. Ay Bebek Gelişimi

Hareket-motor gelişim

21 aylık olan çocuğunuz yürümeyi çoktan çözmüştür. Artık tırmanma ve denge gerektiren aktivitelerden hoşlanır. Merdivenler ve yüksek koltuklar onun için çok caziptir. Bu yaştaki çocuklar gücünün sınırlarını sınamaya ve bu konuda size gösteriş yapmaya bayılırlar. Sandalyelerin yerlerini değiştirmek, karyolasından tırmanmaya çalışmak, kendi boyundan büyük objeleri taşımaya çalışmak tipik hareketlerindendir.

21.ayın sonlarına doğru, sürekli gelişen fiziksel kapasitesi çocuğunuzun gittikçe daha bağımsız ve kendine güvenen bir birey haline gelmesini sağlayacaktır. Onu kendi kendine güç denemeleri yapmaya çalışırken görebilirsiniz; sandalyeleri kaldırmaya, masayı itmeye ya da beşiğinden tırmanıp dışarı çıkmaya çalışabilir.

Bilişsel gelişim

Her yeni dönemde çocuk önceki dönemlerde kazanmış olduğu becerilerin üzerine yenilerini ekleyerek gelişimini devam ettirmektedir. Bu dönemde de çocuğunuz karşısında model olmadığı zamanlarda da taklit davranışlar göstermeye başlar. Ya da daha önceden gördüğü ve model alarak taklit ettiği bir davranışı model yokken de kendiliğinden taklit edebilir. Örneğin; annenin birkaç gün önceden gösterdiği oyun davranışını birkaç gün sonra taklit etmesi gibi. Bu olaya “ertelenmiş taklit” adı verilmektedir. Bu olayla çocuklar zihinlerinde nesneleri ya da olayları taşıdıklarını gösterirler. Zihinsel gelişimin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Çocuklar sesli oyuncaklarla oynamaktan zevk alırlar. Bu ay içinde de çocuğunuz ses çıkaran nesneleri çıkardıkları sese göre ayırt etmeye başlarlar.

Dil gelişimi

Bu aylar çocukların dil gelişiminde “iki sözcüklü ifade dönemi yada telgrafik konuşma” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem 18. Aydan sonra görülmeye başlayarak 24. Ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Çocukların kelime hazinesi bu dönemden itibaren hızla artmaya başlar. Sözcüklerin birbirleri ile olan ilişkilerini kavrarlar. Sözcükleri bir araya getirerek, farklı anlamları ifade etmeye çalışırlar. Sadece isim ve fiil bileşimi cümleler kullanırlar. Yani edat, zarf, sıfat gibi sözcük gruplarının kullanılmadığı cümleler vardır. Konuşmaları hızlı bir akıcılık içindedir.

Bu dönemde “Anne, mama” “Hepsi bitti” (yemeğim bitti, dışarı çıkmak istiyorum), “Araba gider”, “Anne atta” gibi birçok bileşimi kullandıkları görülür. Kullanılan bu iki sözcüklü cümlelerde genellikle çocuklar, vurgu kullanmaktadırlar.

18.ay civarında çocuklar 3-50 sözcük bilgisine sahip iken, 24 ay civarında ise 50 üzerinde sözcük bilgisine olabilirler. Bu rakam çocuklardaki bireysel farklılıklardan dolayı artar veya azalabilir.

Bu aylar içinde çocuklar ses taklitleri yapma, kitaplardaki resimleri göstererek isimlerini söyleme, basit sorulara cevaplar verme (Bu ne?) gibi gelişim özellikleri de göstermektedirler.

Sosyal duygusal gelişim

Huysuzluk ve ağlama nöbetleri bu dönemde biraz daha azalmış ve daha sakin davranışlar göstermeye başlamıştır. Sizinle birlikte oturarak bir masal veya kendisiyle ilgili bir hikaye anlatılmasını isteyebilirler. Bazen ilginin kendisinde olmasını isterken bazen de bu durumdan sıkılarak yalnız oynama davranışı gösterebilir.  Diğer çocuklarla iletişim kurmak konusunda da istekli olduklarını gösterirler. Çocuklara ulaşmak için oyun onlar için en iyi yöntemdir. Çünkü oyun oynamak kendisi için iyi bir sosyalleşme aracı haline gelmiştir. Fakat henüz paylaşım duygusu çok güçlü değildir.

Bu dönemde kendi isteklerini yapma konusunda ısrarcı davranırlar. Bu durum çocuğunuzun büyüdüğünün ve hareketlerini idare etme konusunda daha çok güvenmeye başladığının işaretidir.

21 aylık çocuğun düzenli olarak tekrar eden aktivitelerde belli rutini izlemek olayların kontrol altında olduğu mesajını vermek hem onu rahatlatacak hem de kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

 

 

00:00
00:00
Empty Playlist